ΕΑ405 – ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΑΚΕΤΑ

Το μάθημα εστιάζει στην κατασκευή αρχιτεκτονικής μακέτας εσωτερικού χώρου, στην μακέτα επίπλου, και σε αυτή του χρηστικού-διακοσμητικού αντικειμένου. Αναλύονται οι τρόποι της εφαρμογής των διαφόρων υλικών στις επί μέρους κατασκευές: τοιχοποιίες, δάπεδα, οροφές, ανοίγματα, έπιπλα, επενδύσεις, εξοπλισμοί, φυσικό περιβάλλον, υψομετρικές στάθμες και διαμόρφωση εδάφους. Το φινίρισμα, ο χρωματισμός της πλαστικής μακέτας, η συναρμολόγηση και η τελική γενική ολοκληρωμένη παρουσίαση με την βοήθεια του χρονικού προγραμματισμού κατασκευής, είναι το ειδικό ζητούμενο.

info

Κωδικός: ΕΑ405

Εξάμηνο σπουδών: 4ο

Πιστωτικές μονάδες: 3

Ενδεικτικό Portfolio φοιτητικών εργασιών μαθήματος

Αναζήτηση ανά κατηγορία ή επίθετο φοιτητή