ΕΑ414 – ΕΞΥΠΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Η θεωρία του ευφυούς σχεδιασμού αναφέρεται στην αιτία της δημιουργίας του σύμπαντος αλλά και της ίδιας της ζωής.
Το μάθημα Έξυπνα Συστήματα Σχεδιασμού έχει ως βασική δομή την εισαγωγή των φοιτητών σε θέματα ευφυών και καινοτόμων συστημάτων και υλικών σχεδιασμού.
Ιδιαίτερα στη σύγχρονη εποχή η κατανόηση των βασικών χαρακτηριστικών των σύγχρονων υλικών και μέσων με αναφορές στην πληροφορία, στην επικοινωνία, στην προσβασιμότητα και στο περιβάλλον αποτελούν βασική παράμετρο σχεδιασμού.
Βασική σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση των ευφυών περιβαλλόντων και τεχνολογιών σχεδιασμού με την παράλληλη αισθητική αναβάθμιση του χώρου.
Παράλληλα, η διάδοση του διαδικτύου επέτρεψε τη δημιουργία μεγάλου αριθμού ψηφιακών εφαρμογών αναδεικνύοντας το παράδειγμα των ευφυούς σχεδιασμού σε κυρίαρχο πρότυπο ανάπτυξης.
Το μάθημα αναπτύσσεται μέσα από Ασκήσεις μελέτης περίπτωσης (Case Study) με τη παράλληλη υποστήριξη θεωρητικής ανάλυσης μέσω διαλέξεων και παρουσιάσεων μέσα από την αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών.
Σκοπός είναι η γνωριμία νέων τεχνολογιών και αναλογικών μορφών έξυπνου σχεδιασμού όπως: Ειδικοί σχεδιασμοί για ΑΜΕΑ, συστήματα πληροφοριών, συστήματα διαχείρισης ενέργειας, συστήματα διαχείρισης περιβάλλοντος κτλ.

info

Διδάσκων: Τάσος Τυρίμος, MSc

Κωδικός: ΕΑ414

Εξάμηνο σπουδών: 4ο

Πιστωτικές μονάδες: 3

link

Ώρες / εβδομάδα: 3

Τύπος: Υποχρεωτικό επιλογής ΜΕΥ

Φόρτος εργασίας / εξάμηνο: 75

Ενδεικτικό Portfolio φοιτητικών εργασιών μαθήματος

Αναζήτηση ανά κατηγορία ή επίθετο φοιτητή