ΕΑ501 – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ V

Το μάθημα πραγματεύεται τον σχεδιασμό εσωτερικού χώρου τουριστικών εγκαταστάσεων.
Το μάθημα είναι συνθετικό και οργανώνεται σε δύο άξονες, την θεωρία και την εφαρμογή, οι οποίοι λειτουργούν ενιαία, με την θεωρία να εξελίσσεται σταδιακά υποστηρίζοντας το εργαστηριακό σκέλος καθ’ όλη τη διεξαγωγή του μαθήματος.
Στο θεωρητικό μέρος οργανώνεται σειρά διαλέξεων διαμορφωμένων σε ενότητες πάνω σ’ ένα θεματικό άξονα ο οποίος καλύπτει τη διαχείριση του ελεύθερου χρόνου την αναψυχή και τον τουρισμό στο ρόλος του σχεδιασμού εσωτερικών χώρων στην ποιοτική αναβάθμιση του τουρισμού και στον τουρισμό ως μέθοδος ανάδειξης της αρχιτεκτονικής πολιτισμικής κληρονομιάς
Εκ παραλλήλου, το εφαρμοσμένο /εργαστηριακό σκέλος περιλαμβάνει μελέτη (project) που αφορά την επέμβαση και τη συνολική συνθετική διαμόρφωση χώρου σε συγκεκριμένο κτιριακό κέλυφος.

info

Κωδικός: ΕΑ501

Εξάμηνο σπουδών: 5ο

Πιστωτικές μονάδες: 8

link

Ώρες / εβδομάδα: 6

Τύπος: Υποχρεωτικό ΜΕ

Φόρτος εργασίας / εξάμηνο: 200

Ενδεικτικό Portfolio φοιτητικών εργασιών μαθήματος

Αναζήτηση ανά κατηγορία ή επίθετο φοιτητή