ΕΑ502 – ΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΙV

Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στις σύγχρονες λογικές κατασκευής προτυποποίησης και εφαρμογής ελαφρών δομικών συστημάτων, ενώ εξετάζονται οι σύγχρονες λογικές μορφοδοσίας σε σχέση με τις δυνατότητες που προσφέρουν οι εξελισσόμενες νέες τεχνολογικές προσεγγίσεις.
Τυποποίηση κατασκευής, τρισδιάστατος κατασκευαστικός κάνναβος, επαναχρησιμοποιούμενα δομικά στοιχεία, συναρμολογούμενα και αποσυναρμολογούμενα στοιχεία.
Αναλύονται οι βασικές αρχές και τα χαρακτηριστικά των ειδικών ελαφρών κατασκευών, οι οποίες εξαιτίας του βάρους τους επιτρέπουν εύκολα την μεταβολή τους και για αυτό αποτελούν ένα ξεχωριστό κεφάλαιο γνώσης και άσκησης στα πλαίσια της αρχιτεκτονικής κατασκευής (μεγάλη κλίμακα) και της κατασκευής μικρής κλίμακας τους εσωτερικού χώρου.
Παρουσιάζονται εφαρμογές ελαφρών κατασκευών μικρής κλίμακας (εσωτερικά περίπτερα μέσα σε μεγάλα εκθεσιακά κτίρια, αίθρια, ελαφρά διαχωριστικά στοιχεία –- ειδικές επιπλοσυνθέσεις, κ.α.) αλλά και ανάλογων κατασκευών στον εξωτερικό χώρο (μικρές στεγάσεις, υπόστεγα, στάσεις λεωφορείων, περίπτερα εκθέσεων, περίπτερα αυτόματων πωλητών & μηχανημάτων τραπεζών, αστικά περίπτερα ενημέρωσης του κοινού, συνθέσεις σε παιδικές χαρές, πάρκα, υπαίθρια θέατρα, κ.α.).
Αναλύονται τα υλικά, οι ιδιότητες τους, οι συνδέσεις και τρόποι κατασκευής των ελαφρών μεταβλητών στοιχείων. Οι βασικές εγκαταστάσεις τους (ηλεκτρικές, υδραυλικές). Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην εύκολη συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση – αποθήκευση των μελών των κατασκευών, την μελέτη των κόμβων των συνδέσεων, την τυπολογία των μορφών ώστε να υπάρχει δυνατότητα προσθαφαίρεσης τμημάτων για πολλαπλές διαφορετικές χρήσεις με τα ίδια υλικά. (έννοια του module).
Στο εργαστηριακό – σχεδιαστικό/συνθετικό μέρος του μαθήματος και πιο συγκεκριμένα στον σχεδιασμό ελαφρών κατασκευών και στοιχείων οικοδομικής, οι φοιτητές καλούνται να επεξεργαστούν σχεδιαστικά θέματα που αφορούν στις μικρού μεγέθους ελαφρές κατασκευές, οι οποίες έχουν προορισμό να εξοπλίσουν και να διαμορφώσουν έναν συγκεκριμένο κλειστό εσωτερικό χώρο είτε να τοποθετηθούν και να λειτουργήσουν σε εξωτερικό κοινόχρηστο γενικά αστικό περιβάλλον.

info

Κωδικός: ΕΑ502

Εξάμηνο σπουδών: 5ο

Πιστωτικές μονάδες: 4

link

Ώρες / εβδομάδα: 4

Τύπος: Υποχρεωτικό ΜΕ

Φόρτος εργασίας / εξάμηνο: 100

Ενδεικτικό Portfolio φοιτητικών εργασιών μαθήματος

Αναζήτηση ανά κατηγορία ή επίθετο φοιτητή