ΕΑ503 – ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ

Το μάθημα έχει ως βασική δομή την εισαγωγή των φοιτητών στις έννοιες της καλλιτεχνικής δημιουργίας στο δημόσιο χώρο.
Ιδιαίτερα η δημόσια τέχνη ως κοινωνός του δημόσιου χώρου ή ως εισβολέας από την δεκαετία του 1960 και μετά κάνει αισθητή την παρουσία της μέσα από διαφορετικές εκφράσεις. Αρκετά από τα έργα και κινήματα αυτής της περιόδου δημιουργούνται και τοποθετούνται στο δημόσιο χώρο με παραδοσιακές αρχές και ως συνήθως έχουν μόνιμο χαρακτήρα. Κάποια άλλα έργα έχουν μεταβατικό χαρακτήρα.
Το μάθημα αναπτύσσεται μέσα από πρακτικές ασκήσεις με τη παράλληλη υποστήριξη θεωρητικής ανάλυσης μέσω διαλέξεων.
Σκοπός είναι η γνωριμία νέων μορφών χωρικού σχεδιασμού, η εφαρμογή έργων τα οποία δημιουργούνται “in situ” δηλαδή, επί τόπου και αντιμετωπίζουν το δημόσιο χώρο ως πεδίο προσωρινής φιλοξενίας. και η εξοικείωση με έννοιες όπως: τα Mix-media Instalations, τα Happenings, τα Video Projection Mapping, η Sound Art, η Video Art, το Performance και άλλες μορφές τέχνης οι οποίες χρησιμοποιούν αναλογικές, πολυμεσικές εφαρμογές.
Το μάθημα αποσκοπεί στη δημιουργία πρακτικών ασκήσεων μέσα από τη παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών με διαφορετικά υλικά υφής και σύστασης. Παράλληλα, βασικό περιεχόμενο του μαθήματος είναι η μελέτη των όγκων σε συνάρτηση με τα χρώματα και τον φωτισμό και η εφαρμογή στον αστικό χώρο και η διασύνδεση τους με την αρχιτεκτονική και την καλλιτεχνική παραγωγή.

info

Κωδικός: ΕΑ503

Εξάμηνο σπουδών: 5ο

Πιστωτικές μονάδες: 4

link

Ώρες / εβδομάδα: 4

Τύπος: Υποχρεωτικό ΜΕ

Φόρτος εργασίας / εξάμηνο: 100

.

Ενδεικτικό Portfolio φοιτητικών εργασιών μαθήματος

Αναζήτηση ανά κατηγορία ή επίθετο φοιτητή