ΕΑ505 – ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΕ Η/Υ Ι

Εικαστική σύνθεση δύο διαστάσεων με εφαρμογές πάνω σε επιφάνειες. Εισαγωγή στη σχεδίαση εικόνων με ψηφιακά μέσα Η/Υ με σκοπό την επέμβασή τους στο χώρο. Εικαστική σύνθεση τριών διαστάσεων με εφαρμογές πάνω σε μικρά ή μεγάλα αντικείμενα, σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο. Σχεδιασμός και επεξεργασία με Η/Υ, τρισδιάστατη σχεδίαση, φωτορεαλιστικό σχέδιο.

info

Κωδικός: ΕΑ505

Εξάμηνο σπουδών: 5ο

Πιστωτικές μονάδες: 4

link

Ώρες / εβδομάδα: 4

Τύπος: Υποχρεωτικό ΜEΥ

Φόρτος εργασίας / εξάμηνο: 100

Ενδεικτικό Portfolio φοιτητικών εργασιών μαθήματος

Αναζήτηση ανά κατηγορία ή επίθετο φοιτητή