ΕΑ506 – ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΙΙ

Το μάθημα αναπτύσσει την έννοια της εικαστικής σύνθεσης σε χωρικές εφαρμογές και αντικείμενα του εσωτερικού χώρου (τρισδιάστατα μοτίβα 3d).
Εξέλιξη του σχεδιασμού, από την ιδέα (εννοιολογική κατεύθυνση/κονσεπτ) σε εφαρμοσμένη οπτική/εικαστική πρόταση που αφορά στην έκτασή της την αισθητική και λειτουργική οργάνωση ενός δεδομένου χώρου. Η εικαστική πρόταση και ο σχεδιασμός εφαρμόζονται στην παρουσίαση δισδιάστατης και τρισδιάστατης πρότασης που να αφορά συγκεκριμένο, κοινής χρήσης, εμπορικό χώρο.
Η δισδιάστατη λύση αφορά εφαρμογές σε δομικά στοιχεία του χώρου ή έπιπλα και η τρισδιάστατη λύση αφορά επιλογές σχετικά με την εικαστική αισθητική του διαρρύθμιση.
Στο μάθημα αναπτύσσονται οι συνθετικοί κανόνες σύμφωνα με τους οποίους αντιλαμβανόμαστε τα οπτικά συστήματα και εφαρμόζονται στην πράξη με την εικαστική ανάπτυξη και οργάνωση των διαφορετικών στοιχείων που απαρτίζουν την αισθητική ενότητα ενός λειτουργικού χώρου.
Η παραγωγή ιδεών για συγκεκριμένα θέματα (επεξεργασία, εναλλακτικές προτάσεις και τελειοποίηση).
Η εκτέλεση πάνω σ’ ένα ή περισσότερα υλικά (προσαρμογή, επιλογή, πειραματισμός).
Παρατήρηση της φύσης και του δομημένου περιβάλλοντος (πηγές έμπνευσης) και μεταφορά & προσαρμογή τους σε εικαστικές εφαρμογές.

info

Κωδικός: ΕΑ506

Εξάμηνο σπουδών: 5ο

Πιστωτικές μονάδες: 3

link

Ώρες / εβδομάδα: 3

Τύπος: Υποχρεωτικό ΜEΥ

Φόρτος εργασίας / εξάμηνο: 75

Ενδεικτικό Portfolio φοιτητικών εργασιών μαθήματος

Αναζήτηση ανά κατηγορία ή επίθετο φοιτητή

Πρώην ΤΕΙ ΚΜ

E-learning

© Σχεδίαση & υλοποίηση ιστοσελίδας: Dr Στέλιος Κουζελέας, Επίκουρος Καθηγητής ΔΙΠΑΕ