ΕΑ512 – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (DESIGN) ΙΙ

Εφαρμογές της θεωρίας του design σε συγκεκριμένα αντικείμενα με σκοπό την παραγωγή τους.
Η μορφή του βιομηχανικού προϊόντος ως συστήματος και ως αντικειμένου. Λεπτομερής σχεδίαση των αντικειμένων. Εξέλιξη του κάθε αντικειμένου από την χειροτεχνική, βιοτεχνική και βιομηχανική μορφή του. Διαδικασίες σχεδιασμού και παραγωγής. Μορφή, υλικά, χρώμα.
Η στερεομετρία στην υπηρεσία της βιομηχανικής μορφοδοσίας. Βιομηχανική αισθητική.
Οι μεθοδικές του σχεδιασμού της μορφής των βιομηχανικών προϊόντων Τεχνικές παρουσίασης της μορφής ενός βιομηχανικού προϊόντος (concept reporting and visualisation). Σύγχρονη τεχνολογία και βιομηχανικό σχέδιο.
Ηλεκτρονική τεχνολογία σχεδίασης και μέσα μορφολογικής έρευνας του βιομηχανικού προϊόντος. Αρχές τυποποίησης, “σειρά” ενός προϊόντος και εμπορική αισθητική.
Ανάλυση κόστους – οφέλους στην υλοποίηση της μορφής ενός βιομηχανικού προϊόντος.
Τεχνικοοικονομική μελέτη.
Τεχνικές προδιαγραφές και πιστοποίηση βιομηχανικού προϊόντος.
Ψηφιακές εφαρμογές του σχεδιασμού αντικειμένων.
Το αντικείμενο χρήσης ως έργο τέχνης. Η σημασία του αντικειμένου χρήσης για την διακόσμηση. Η εμπορευματοποίηση των αντικειμένων καθημερινής ή διακοσμητικής χρήσης. Τυπολογία της χρήσης και ανάγκη του styling. Σχέσεις ανάμεσα στις πρακτικές και στις αισθητικές αξίες του αντικειμένου χρήσης.
Συμβολισμός και λειτουργικότητα απλής και πολλαπλής σκοπιμότητας.
Πρακτικές σχεδίασης μοντέρνου και μεταμοντέρνου αντικειμένου χρήσης.

info

Κωδικός: ΕΑ512

Εξάμηνο σπουδών: 5ο

Πιστωτικές μονάδες: 3

link

Ώρες / εβδομάδα: 3

Τύπος: Υποχρεωτικό επιλογής ΜΕ

Φόρτος εργασίας / εξάμηνο: 75

Ενδεικτικό Portfolio φοιτητικών εργασιών μαθήματος

Αναζήτηση ανά κατηγορία ή επίθετο φοιτητή