ΕΑ601 – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ VΙ

Το περιεχόμενο του συγκεκριμένου συνθετικού μαθήματος εστιάζεται στον δημιουργικό σχεδιασμό εσωτερικών χώρων που αφορούν τον πολιτισμό, το θέαμα και την ψυχαγωγία (Αγωγή Ψυχής), σε χώρους που ανήκουν στη βιομηχανική πολιτισμική κληρονομιά. Η προσέγγιση του σχεδιασμού των χώρων αυτών γίνεται μέσω του προβληματισμού, της διερεύνησης και της εξοικείωσης των φοιτητών με έννοιες που αφορούν τη βιομηχανική αρχιτεκτονική πολιτιστική κληρονομιά και την επανάχρηση της.
Στο θεωρητικό μέρος οργανώνεται σειρά διαλέξεων διαμορφωμένων σε ενότητες πάνω σ’ ένα θεματικό άξονα ο οποίος καλύπτει τη διαχείριση της ένταξης χώρων ψυχαγωγίας και πολιτισμού σε χώρους που ανήκουν στη βιομηχανική πολιτισμική κληρονομιά.
Το εφαρμοσμένο /εργαστηριακό σκέλος περιλαμβάνει μελέτη (project) που αφορά την επέμβαση και τη συνολική συνθετική διαμόρφωση χώρου σε συγκεκριμένο κτιριακό κέλυφος.

info

Κωδικός: ΕΑ601

Εξάμηνο σπουδών: 6ο

Πιστωτικές μονάδες: 8

link

Ώρες / εβδομάδα: 6

Τύπος: Υποχρεωτικό ΜE

Φόρτος εργασίας / εξάμηνο: 200

Ενδεικτικό Portfolio φοιτητικών εργασιών μαθήματος

Αναζήτηση ανά κατηγορία ή επίθετο φοιτητή