ΕΑ602 – ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ Ι

Το μάθημα αποτελεί την πρώτη επαφή των φοιτητών με ένα από τα βασικότερα σχεδιαστικά εργαλεία και ποιοτικά χαρακτηριστικά της αρχιτεκτονικής σύνθεσης και του δομημένου περιβάλλοντος, το Φυσικό και Τεχνητό Φως.
Βασικές αρχές που διέπουν τον Φυσικό και Τεχνητό Φωτισμό. Φυσικός φωτισμός, διάχυση μέσα στα κτίρια, χρωματισμοί και υφή των εσωτερικών επιφανειών. Φυσική του τεχνητού φωτισμού.
Στόχος του μαθήματος είναι να εξοικειώσει τους φοιτητές με την σχεδιαστική και κατασκευαστική μεθοδολογία των εγκαταστάσεων φωτισμού καθώς και την σύνταξη φωτοτεχνικής μελέτης. Αναλύονται οι θεμελιώδης αρχές και τα χαρακτηριστικά της φυσικής του τεχνητού φωτισμού. Παρουσιάζονται εφαρμογές και αναλύονται θέματα σχεδιασμού –εγκατάστασης του φωτισμού – τα είδη των λαμπτήρων, των φωτιστικών σωμάτων και ο έλεγχος αυτών.
Εφαρμογές σε κατοικίες, καταστήματα, βιτρίνα, χώρους ψυχαγωγίας. Σύνταξη φωτοτεχνικής μελέτης εσωτερικών χώρων.

info

Κωδικός: ΕΑ602

Εξάμηνο σπουδών: 6ο

Πιστωτικές μονάδες: 4

link

Ώρες / εβδομάδα: 4

Τύπος: Υποχρεωτικό ΜE

Φόρτος εργασίας / εξάμηνο: 100

Ενδεικτικό Portfolio φοιτητικών εργασιών μαθήματος

Αναζήτηση ανά κατηγορία ή επίθετο φοιτητή