ΕΑ614 – ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΕ Η/Υ ΙΙ

Εικαστική σύνθεση δύο διαστάσεων με εφαρμογές πάνω σε επιφάνειες. Εισαγωγή στη σχεδίαση εικόνων με ψηφιακά μέσα Η/Υ με σκοπό την επέμβασή τους στο χώρο. Εικαστική σύνθεση τριών διαστάσεων με εφαρμογές πάνω σε μικρά ή μεγάλα αντικείμενα, σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο. Σχεδιασμός και επεξεργασία με Η/Υ, τρισδιάστατη σχεδίαση, φωτορεαλιστικό σχέδιο
Εφαρμογές με την εικόνα είτε σταθερή (απλή προβολή ή τύπωμα) είτε μεταβαλλόμενη στο χρόνο (video, slide projection).

info

Κωδικός: ΕΑ614

Εξάμηνο σπουδών: 6ο

Πιστωτικές μονάδες: 3

link

Ώρες / εβδομάδα: 3

Τύπος: Υποχρεωτικό ΜE

Φόρτος εργασίας / εξάμηνο: 75

Ενδεικτικό Portfolio φοιτητικών εργασιών μαθήματος

Αναζήτηση ανά κατηγορία ή επίθετο φοιτητή