ΕΑ715 – ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ – ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

Το μάθημα προσεγγίζει τον τρόπο, για την παραγωγή πρωτότυπου αντικειμένου, σε ένα είδη σχεδιασμένο βιομηχανικό αντικείμενο ή χώρο έτσι ώστε να δημιουργηθεί κλειστή επιφάνια-όγκος για 3d εκτύπωση (water tide).
Ο τρόπος προσέγγισης γίνεται με τα τρισδιάστατα λογισμικά (ελεύθερα ή κλειστά) που επεξεργάζονται τα νέφη σημείων (από τρισδιάστατα laser scanners) και τις ελεύθερες φόρμες των όγκων σε τρείς διαστάσεις, μετατρέποντας τα σε τρισδιάστατα εκτυπώσιμα αντικείμενα, ικανά να υποστούν την μετέπειτα σχεδιαστική διόρθωση για το τελικό στάδιο της παραγωγής πολλαπλών βιομηχανικών αντικειμένων.

info

Κωδικός: ΕΑ715

Εξάμηνο σπουδών: 7ο

Πιστωτικές μονάδες: 3

link

Ώρες / εβδομάδα: 3

Τύπος: Υποχρεωτικό ΜE

Φόρτος εργασίας / εξάμηνο: 75

Ενδεικτικό Portfolio φοιτητικών εργασιών μαθήματος

Αναζήτηση ανά κατηγορία ή επίθετο φοιτητή