----- ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΘΕΣΕΙΣ ΕΣΠΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ -------   ------ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤ-ΑΡΧΙΤ & LOGO ANIMATION ------

ΕΑ715 – 3D Design - Reproduction by Rapid Prototyping Methods

3D illustration of objects and interiors. Ways of electronic design approach, with reference to the various design and imaging programs.
Functions of design programs, deepening-specialization in how to handle "design tools".

info

Code: ΕΑ715

Study semester: 7th

ECTS: 3

link

Hours/week: 3

Type: Specialty Courses (SC)

Workload / semester: 75

Indicative Portfolio of student course work

Search by category or student last name