ΕΑ802 – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ VΙΙΙ

Το γνωσιολογικό περιεχόμενο του μαθήματος εστιάζεται στη μελέτη, τεκμηρίωση, συντήρηση και διατήρηση παλαιότερων και νεώτερων αρχιτεκτονικών κατασκευών σε συνδυασμό με το αντικείμενο του σχεδιασμού εσωτερικών χώρων.
Ιδιαίτερη μνεία γίνεται για το δίπολο Τέχνης/Aρχιτεκτονικής ανάμεσα στις παραδοσιακές, τις μοντέρνες και τις μεταμοντέρνες κοινωνίες, τη συσχέτιση της με τον τόπο, το κλίμα, τις ιδιαίτερες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες, τις αρχές και τις μορφολογικές επιλογές
Εμβάθυνση στη μελέτη εσωτερικών χώρων σε παραδοσιακά- διατηρητέα κελύφη, κυρίως με χρήση κατοικίας με έμφαση στη μορφολογία, τη δομή, τον κτιριακό τύπο, την εσωτερική διάρθρωση, τον διάκοσμο και τα υλικά που έχουν χρησιμοποιηθεί.
Το θεωρητικό μέρος γίνεται με διαλέξεις που αφορούν παραδοσιακά και μοντέρνα κτήρια Εναλλακτικές προσεγγίσεις της μεταμοντέρνας αρχιτεκτονικής
Το εφαρμοσμένο / εργαστηριακό σκέλος περιλαμβάνει μια μελέτη (project) (ομαδική ή ατομική εργασία) σε συγκεκριμένο κτήριο, τη διαμόρφωσή του, για την κάλυψη των αναγκών νέων χρήσεων και λειτουργιών.

info

Κωδικός: ΕΑ802

Εξάμηνο σπουδών: 8ο

Πιστωτικές μονάδες: 8

link

Ώρες / εβδομάδα: 6

Τύπος: Υποχρεωτικό ΜE

Φόρτος εργασίας / εξάμηνο: 200

Ενδεικτικό Portfolio φοιτητικών εργασιών μαθήματος

Αναζήτηση ανά κατηγορία ή επίθετο φοιτητή