Έναρξη πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων για Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ - ΧΕ 2021-22

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ / ΣΕΛΙΔΑ / ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ανά ΚΑΘΗΓΗΤΗ

Σε αυτή τη σελίδα αναρτώνται οι γενικές ανακοινώσεις / σελίδα ανά Καθηγητή καθώς και τα αντίστοιχα μαθήματα που διδάσκει στο τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος. Επιλέξτε καθηγητή και στη συνέχεια επιλέξτε είτε τις ανακοινώσεις στη σελίδα του είτε ένα από τα μαθήματά του.