ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΣΠΑ (έως 29/10/2021)   ----------------- ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΏΝ COVID-19 ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙ.ΠΑ.Ε.