Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Μητρώο Φοιτητών*
της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ)
https://ia.ihu.gr/wp-content/uploads/2022/11/20221121-Πρόσκληση-εκδήλωσης-ενδιαφέροντος-για-εγγραφή-στο-Μητρώο-Φοιτητών-της-ΕΘΑΑΕ.pdf