----- ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ MASTER ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ - 2023-24   ----------- ΔΙΑΝΟΜΗ-ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΔΟΞΟΣ ΕΕ 2022-23

Υποτροφίες της Τσεχικής κυβέρνησης για θερινά μαθήματα σλαβικών σπουδών για Έλληνες 2022-2023.

Πληροφορίες  Γραμματεία του Τμήματοςhttps://ia.ihu.gr/wp-content/uploads/2023/03/20230302-ΤΣΕΧΙΑ-ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ-ΘΕΡΙΝΑ-ΜΑΘΗΜΑΤΑ.docx