Πρόσκληση για τον νέο κύκλο πρακτικής ΕΣΠΑ.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων είναι από
22/2/2023 έως και 5/3/2023

Για φοιτητές ΤΕΙ:

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή
στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης μέσω
ΕΣΠΑ εαρινού εξαμήνου ακ. έτους 2022-2023
(Πρόγραμμα Σπουδών ΤΕΙ)

https://praktiki.teicm.gr/announcement/9-announcements-tei/187-prosklisi-ear-2022-23-tei
[1]

Διαθέσιμες θέσεις πρακτικής ΕΣΠΑ
εαρινού εξαμήνου ακ. έτους 2022-23
(Πρόγραμμα Σπουδών ΤΕΙ)

https://praktiki.teicm.gr/announcement/9-announcements-tei/182-theseis-ear2022-23-te
[2]

Για φοιτητές Πανεπιστημίου:

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή
στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης μέσω
ΕΣΠΑ εαρινού εξαμήνου ακ. έτους 2022-2023
(Πρόγραμμα Σπουδών ΔΙΠΑΕ)

https://praktiki.teicm.gr/announcement/11-announcements-university/188-prosklisi-ear-2022-23-pe
[3]

Διαθέσιμες θέσεις πρακτικής ΕΣΠΑ
εαρινού εξαμήνου ακ. έτους 2022-23
(Πρόγραμμα Σπουδών ΔΙΠΑΕ)

https://praktiki.teicm.gr/announcement/11-announcements-university/183-theseis-ear2022-23-pe
[4]

Είμαι στη διάθεσή σας για οτιδήποτε
χρειαστείτε.

Φιλικά

ΙΩΑΝΝΊΔΟΥ ΛΊΑ
ΓΡΑΦΕΊΟ ΠΡΑΚΤΙΚΉΣ ΆΣΚΗΣΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΎΠΟΛΗ ΣΕΡΡΏΝ

ΤΈΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΊΑΣ

[T] 23210 49373

ΤΚ 62 124, ΣΈΡΡΕΣ

[E] LIA@CM.IHU.GR

[W] PRAKTIKI.TEICM.GR [5]

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης υλοποιεί
την Πράξη «Πρακτική Άσκηση
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ
Κεντρικής Μακεδονίας» MIS 5030830 στο
πλαίσιο του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», με
Ενδιάμεσο Φορέα την Ειδική Υπηρεσία
Διαχείρισης του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου
Μάθηση», το οποίο εντάσσεται στον
αναπτυξιακό σχεδιασμό του ΕΣΠΑ 2014-2020
και συγχρηματοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ευρωπαϊκού
Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και από
εθνικούς πόρους.

Links:
——
[1]
https://praktiki.teicm.gr/announcement/9-announcements-tei/187-prosklisi-ear-2022-23-tei
[2]
https://praktiki.teicm.gr/announcement/9-announcements-tei/182-theseis-ear2022-23-te
[3]
https://praktiki.teicm.gr/announcement/11-announcements-university/188-prosklisi-ear-2022-23-pe
[4]
https://praktiki.teicm.gr/announcement/11-announcements-university/183-theseis-ear2022-23-pe
[5] http://praktiki.teicm.gr