ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΎ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΑΡΡ 32602)

https://ia.ihu.gr/wp-content/uploads/2023/03/20230313-Ανακοίνωση-Πρόσκλησης-Σύγκλησης-Συνέλευσης-Τμήματος-για-Συγκρότηση-Εκλεκτορικού-θέσης-ΑΠΠ32602-αρι.-πρωτ.-10.1_431_13-3-2023-signed.pdf

ΔΙΠΑΕ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΕΡΡΕΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Σέρρες, 13 -3 -2023
Αριθμ. Πρωτ: Φ.10.1/431

«ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΕΡΡΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ »

Σύμφωνα με τις διατάξεις:
– του άρθρου 34 παράγραφος 4β του Ν.3848/2010 και
– του άρθρου 68 παράγραφος 1 του ΦΕΚ 4889/τΒ/6-11-2020 Έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού του ΔΙΠΑΕ

ανακοινώνεται ότι:

με την υπ’ αριθμ. προσκλ. 6 /13-3-2023 Πρόσκληση του Προέδρου του Τμήματος, συγκαλείται στις 15 Μαρτίου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, η προσωρινή Συνέλευση του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής Σέρρες:
Θέμα 3ο: Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για τη μονιμοποίηση του κ. Κουζελέα Στυλιανού  στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ψηφιοποίηση και Αναπαράσταση Αντικειμένων και Χώρων», στο Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής Σέρρες της Σχολής Επιστημών Σχεδιασμού του ΔΙ.ΠΑ.Ε. (APP 32602).

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

 

Νικολαϊδης Αθανάσιος
Αν. Καθηγητής