ΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2022-2023

Οι δηλώσεις συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου 2022-2023 θα ξεκινήσουν την Τρίτη 21 Μαρτίου 2023 και θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 5 Μαίου 2023.

Η διανομή συγγραμμάτων για το Εαρινό Εξάμηνο 2022-2023 θα ξεκινήσει την Τρίτη 21 Μαρτίου 2023 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 19 Μαίου 2023.

Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση μαθημάτων και δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους.

Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, οι φοιτητές που έχουν προβεί τα ν+2 έτη σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.

https://ia.ihu.gr/wp-content/uploads/2023/03/20230322-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΔΗΛΩΣΕΙΣ-ΔΙΑΝΟΜΗ-ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ-ΕΑΡΙΝΟ-ΕΞΑΜΗΝΟ-2022-2023-1.docx