ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

«Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Εκλεκτορικού Σώματος για την μονιμοποίηση της κ. Κερτεμελίδου Παρασκευής, μέλους Δ.Ε.Π. βαθμίδας Επίκουρης Καθηγήτριας με τριετή θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονική Εσωτερικού Χώρου και Χρηστικό Αντικείμενο» (κωδ. ΑΠΕΛΛΑ ΑΡΡ 32552) του μη αυτοδύναμου Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής (με έδρα τις Σέρρες),  της Σχολής Επιστημών Σχεδιασμού (με έδρα τις Σέρρες) προκειμένου να προβεί στον ορισμό τριμελούς εισηγητικής επιτροπής.

 

https://ia.ihu.gr/wp-content/uploads/2023/12/20231221-Prosklisi-Synedriasi-Eklektorikou-P.-Kertemelidou-ΑΡΡ-32552.pdf