Σέρρες, 22 Δεκεμβρίου 2023

Αριθ. Πρωτ.: 812/22.12.2023

                          Πίνακας Επιτυχόντων Κατατακτήριων Εξετάσεων

                                 Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024

 

ΚΑΤΑΚΤΉΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  5Η Δεκεμβρίου 2023                                   ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Αριθ. Πρωτοκόλλου Σχεδιαστική Μεθοδολογία Ιστορία Τέχνης & Αρχιτεκτονικής Ι Εικαστικά Θέματα Συνολική Βαθμολογία
762/15.11.2023 18,5 18 16 52,5
765/15.11.2023 15,5 18 13 46,5
769/15.11.2023 14 17 13 44
766/15.11.2023 14,5 16 12 42,5
764/15.11.2023 11 18 12 41
767/15.11.2023 13 11 10 34
768/15.11.2023 10 10 10 30

 

                     Πίνακας Μη επιτυχόντων Κατατακτήριων Εξετάσεων

                                     Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024

 

ΚΑΤΑΚΤΉΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  5Η Δεκεμβρίου 2023                                   ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Αριθ. Πρωτοκόλλου Σχεδιαστική Μεθοδολογία Ιστορία Τέχνης & Αρχιτεκτονικής Ι Εικαστικά Θέματα Συνολική Βαθμολογία
770/15.11.2023 13,5 3,5 14 31

 

 

 

 

«Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, έτους 2023-2024

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ                                               Δευτέρα 19/02/2024 – Παρασκευή 31/05/2024

(13 εβδομάδες μαθημάτων)

 

 

Εγγραφές:  από Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου έως και Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2024

Δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση εγγραφής
  2. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
  3. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
  4. Φωτογραφία Ταυτότητας
  5. ΑΦΜ/ΑΜΚΑ

 

 

https://ia.ihu.gr/wp-content/uploads/2023/12/20231222-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ-ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ-ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ-2023-2024.pdf