----- ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΘΕΣΕΙΣ ΕΣΠΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ -------   ------ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤ-ΑΡΧΙΤ & LOGO ANIMATION ------

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗΣ

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ Β’ & ΚΑΙ Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2023-24

Για τους φοιτητές του Β’ εξαμήνου θα διατηρηθούν τα 3 τμήματα (Α΄,Β’ & Γ’),ως είχαν  κατα το χειμερινό εξάμηνο 2023-24,  εκτός των Μαθημάτα Εικαστικά Θέματα ΙΙ & Πλαστική ΙΙ, όπου τα τμήματα γίνονται 2 και χωρίζονται ώς εξής:
1ο τμήμα(πορτοκαλί):Όλοι οι φοιτητές του Α΄τμήματος και από το Γ΄ τμήμα αλφαβητικά οι φοιτητές από Καμήλαλη Μαρία έως και Σταμπάμα Αφροδίτη.
2ο τμήμα(πράσινο):Όλοι οι φοιτητές του Β΄τμήματος και από το Γ΄ τμήμα αλφαβητικά οι φοιτητές από Στυλιανίδη Αλεξάνδρα έως και Χρυσάνθου Ελπίδα-Δέσποινα.

Για τους φοιτητές του Δ’ εξαμήνου τα 3 τμήματα (Α΄,Β’ & Γ’) θα διαμορφωθούν ανάλογα με τα  3 ενεργά Μαθήματα επιλογής, στα οποία, όλοι  οι φοιτητές, καλούνται να δηλώσουν την προτίμηση τους στους διδάσκοντες, με φυσική παρουσία, τη Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου 2024, στό αμφιθέατρο 303 ΣΤΕΦ, στις 09.30 πμ.  Εάν η φυσική παρουσία κάποιων (ενεργών) φοιτητών καταστεί αδύνατη, τότε, αυτοί οι φοιτητές, παρακαλούνται να αποστείλουν την προτίμηση τους, με μήνυμα, στη Γραμματεία του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, μέχρι την ώρα της συνάντησης(09.30πμ,Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου 2024)
Επειδή θα πρέπει,για την καλύτερη διδακτική διαδικασία, να υπάρξει μία σχετική αριθμητική ισοκατανομή,σε περίπτωση μεγάλων αριθμητικών αποκλίσεων θα γίνει κλήρωση.
Η παραπάνω διαδικασία διευκολύνει τη διαμόρφωση του ωρολογίου προγράμματος και δεν αντικαθιστά την υποχρεωτκή ηλεκτρονική δήλωση του μαθήματος.