----- ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΘΕΣΕΙΣ ΕΣΠΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ -------   ------ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤ-ΑΡΧΙΤ & LOGO ANIMATION ------

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

H έναρξη των μαθημάτων με τη διπλή διαγράμμιση αναστέλλεται προσωρινά διότι εκκρεμεί ο έλεγχος των συμβάσεων των Διδασκόντων

 

 

https://ia.ihu.gr/wp-content/uploads/2024/02/20240214-ΠΡΟΓΡ.-ΕΕ-2023-24D.pdf