Ενημέρωση όλων των φοιτητών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος για την δωρεάν είσοδο στην Διεθνή Έκθεση ψηφιακού μετασχηματισμού, τεχνολογίας και καινοτομίας BEYOND 2024

 

https://ia.ihu.gr/wp-content/uploads/2024/04/20240422-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-Δωρεάν-Είσοδος-Φοιτητών-σε-Διεθνή-Έκθεση-BEYOND-2024-Θεσσαλονίκη-25-έως-27-Απριλίου-2024.pdf