ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οι φοιτητές/τριες του ΕΑΔΣΑ ή του  ΕΑ  (εγγραφή 2021 και προγενέστερα ) σχετικά με τα δηλωθέντα μαθήματα τους
ΕΑ201 Ιστορία Τέχνης και Αρχιτεκτονικής ΙΙ
ΕΑ401 Ιστορία Τέχνης και Αρχιτεκτονικής ΙV
να ενημερώσουν ηλεκτρονικά τη Γραμματεία του Τμήματος,   συμπληρώντας τα στοιχεία τους και γράφοντας ως θέμα (ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ)
καταληκτική ημερομηνία αποστολής έως 30 Απριλίου 2024