Ενημερωτικό Σημείωμα  (Μαθήματα – Ύλη – Βιβλιογραφία)

Κατατακτήριες Εξετάσεις ΑΕΙ – ΤΕΙ, ΙΕΚ Ακαδημαϊκού Έτους 2024-2025

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος από 1 έως 15 Νοεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους.

Οι κατατακτήριες εξετάσεις διενεργούνται από 1 έως 20 Δεκεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους.

Οι ημερομηνίες διεξαγωγής θα γίνουν γνωστές με νέα ανακοίνωση.

https://ia.ihu.gr/wp-content/uploads/2024/04/20240422-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-Κατατακτήριες-εξετάσεις-ΑΕΙ-ΤΕΙ-ΙΕΚ.pdf