Ανακοίνωση

ΕΑ207 ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΙ

Τη Δευτέρα 3 Ιουνίου 2024, στην αίθουσα Υ1 & Υ2 και ώρα 9.00-12.00 θα
πραγματοποιηθεί αναπλήρωση του μαθήματος ΕΑ207 Πλαστική ΙΙ και για τα δύο
τμήματα (Α’ & Β’) του Α’ έτους.

Ζωή Φράγκου