Ανακοίνωση

ΕΑ414 ΕΞΥΠΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Τη Δευτέρα 3 Ιουνίου 2024, στο Αμφιθέατρο ΣΤΕΦ 303 και ώρα 9.00-15.00 θα
πραγματοποιηθεί αναπλήρωση του μαθήματος ΕΑ414 Έξυπνα Συστήματα
Σχεδιασμού.

Τάσος Τυρίμος