ΕΑ102 – ΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΗ Ι

Μία ενδεικτική σειρά εισηγήσεων και διαλέξεων, η οποία συνεχώς εμπλουτίζεται με νέες ενότητες υλικών, περιλαμβάνει βασικές ενότητες υλικών όπως: φυσική πέτρα, προϊόντα τσιμέντου, προϊόντα αργίλου, ξύλο, μέταλλα, γυαλί, ύφασμα, πλαστικά υλικά, συνδεδεμένα με βασικές έννοιες φυσικής και μηχανικής συμπεριφοράς των υλικών, συμβατότητας, εργασιμότητας. Παρουσιάζονται ακόμη τρεις διακριτές ομάδες υλικών, που ενώ δεν χρησιμοποιούνται στο κύριο σώμα των κατασκευών, εντούτοις εφαρμόζονται είτε ως υπόστρωμα, είτε ως συνδετικό μέσο, είτε ως επίστρωση για την προστασία της επιφάνειας τους, είτε ακόμη για την αντιμετώπιση ειδικών προβλημάτων. Αυτές οι ομάδες που θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικές για την ευστοχία ή την αστοχία των κατασκευών είναι τα συνδετικά υλικά- όπως κονιάματα, επιχρίσματα, κόλλες, τα μονωτικά υλικά- ηχομονωτικά, θερμομονωτικά και στεγανωτικά υλικά, και τα βερνίκια και χρώματα.
Ιδιαίτερη αναφορά πραγματοποιείται σε υλικά που είναι φιλικά προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον, με ανάπτυξη παραμέτρων και μεθόδων αξιολόγησης τους με κριτήρια βιοκλιματικού σχεδιασμού.

info

Κωδικός: ΕΑ102

Εξάμηνο σπουδών: 1ο

Πιστωτικές μονάδες: 3

link

Ώρες / εβδομάδα: 2

Τύπος: Υποχρεωτικό ΜΕΥ

Φόρτος εργασίας / εξάμηνο: 75

.

Ενδεικτικό Portfolio φοιτητικών εργασιών μαθήματος

Αναζήτηση ανά κατηγορία ή επίθετο φοιτητή