----- ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΘΕΣΕΙΣ ΕΣΠΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ -------   ------ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤ-ΑΡΧΙΤ & LOGO ANIMATION ------

ΕΑ102 – Structural Art I

The course is developed with a series of lectures by the teacher of the course using visual material, where the topics presented with the active participation of students are analyzed and discussed. The lectures present the properties and technical characteristics of natural stone, the exterior of the buildings and their construction details, the frame of the buildings, the structural specifications, construction elements and basic elements such as the construction of roofs, floors, ceilings, openings, frames. , glass and other building elements. Also presented are all related to the masonry, materials and structural elements of the water supply, sewerage and electrical installations of buildings. The types of coatings and the materials of which they are composed are analyzed, special reference is made to the color proposals of the exterior and interior of the buildings.
Ιδιαίτερη αναφορά πραγματοποιείται σε υλικά που είναι φιλικά προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον, με ανάπτυξη παραμέτρων και μεθόδων αξιολόγησης τους με κριτήρια βιοκλιματικού σχεδιασμού.

link

Hours/week: 2

Type: Special Infrastructure Courses (SIC)

Workload / semester: 75

.

Indicative Portfolio of student course work

Search by category or student last name