ΕΑ206 – ΔΟΜΙΚΗ ΙΙ

Στο θεωρητικό μέρος παρουσίαση θεμάτων οικοδομικής και κατασκευαστικών λεπτομερειών, δομικές προδιαγραφές, προγραμματισμός και διαδικασία της κατασκευής, τα στοιχεία της κατασκευής, οροφές, δάπεδα, κλίμακες και ράμπες, ανοίγματα, κουφώματα και υαλοστάσια, τοιχοποιίες, φέροντα στοιχεία.
Στο εργαστηριακό μέρος εκπονούνται ατομικές ασκήσεις κατασκευαστικών λεπτομερειών εσωτερικών &εξωτερικών τοίχων, επενδύσεων τοίχων &προσόψεων, κουφωμάτων, ζευκτών &επικαλύψεων στεγών, πατωμάτων – δαπέδων, ψευδοροφών. Σχεδίαση σκάλας με ευθύγραμμους κλάδους είτε κυκλική.

info

Κωδικός: ΕΑ206

Εξάμηνο σπουδών: 2ο

Πιστωτικές μονάδες: 3

link

Ώρες / εβδομάδα: 3

Τύπος: Υποχρεωτικό ΜΕΥ

Φόρτος εργασίας / εξάμηνο: 75

Ενδεικτικό Portfolio φοιτητικών εργασιών μαθήματος

Αναζήτηση ανά κατηγορία ή επίθετο φοιτητή