ΕΑ301 – ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΙΙΙ

Η εικαστική και αρχιτεκτονική δημιουργία από το τέλος του 19ου αι. ως τα μέσα του 20ου αιώνα.
Μέσα από τη συγκριτική μελέτη των σημαντικότερων έργων τέχνης και αρχιτεκτονικής του Ευρωπαϊκού και Ελλαδικού χώρου του 19ου αιώνα εξετάζεται το κίνημα του μοντερνισμού σε σχέση με το κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο αναπτύχθηκε.
Εξετάζεται το Μοντέρνο κίνημα ως έκφραση στην τέχνη και την αρχιτεκτονική: Φουτουρισμός, Ντανταϊσμός, De Stijl, Bauhaus, Κονστρουκτιβισμός. Σουρεαλισμός. Αφαίρεση, φαντασία, ορθολογισμός, ουτοπία. Η νέα αρχιτεκτονική και ο ρόλος του αρχιτέκτονα σε αυτό το πλαίσιο. (Le Cobusier, Loos, κ.α.).
Το Διεθνές στυλ και οι σημαντικότεροι αντιπρόσωποι της διεθνούς αρχιτεκτονικής και τέλος ο ελλαδικός χώρος το πρώτο μισό του 20ου αιώνα, η γενιά του ΄30.

info

Διδάσκων: -

Κωδικός: ΕΑ301

Εξάμηνο σπουδών: 2ο

Πιστωτικές μονάδες: 6

link

Ώρες / εβδομάδα: 4

Τύπος: Υποχρεωτικό ΜΓΥ

Φόρτος εργασίας / εξάμηνο: 150

Ενδεικτικό Portfolio φοιτητικών εργασιών μαθήματος

Αναζήτηση ανά κατηγορία ή επίθετο φοιτητή