ΕΑ615 – ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Το μάθημα της Ακουστικής εσωτερικών χώρων (συναφής όρος: αρχιτεκτονική ακουστική) έχει ως στόχο την ευαισθητοποίηση και εξοικείωση των φοιτητών με τα προβλήματα του ακουστικού σχεδιασμού σε αίθουσες ειδικών απαιτήσεων (πχ. θέατρο, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, αίθουσα συναυλιών, αίθουσα εκπαίδευσης, κλπ).

Οι θεωρητικές ενότητες αφορούν, μεταξύ άλλων, στην ευαισθητοποίηση της σημαντικότητας του ήχου ως βασικό χαρακτηριστικό του χώρου που επηρεάζει το χωρικό σχεδιασμό, σε ιστορική επισκόπηση ακουστικού σχεδιασμού, εισαγωγή σε βασικές έννοιες και παραμέτρους του ακουστικού σχεδιασμού, κλπ.

Οι εργαστηριακές ενότητες αφορούν, μεταξύ άλλων, σε πρακτικά ζητήματα σύλληψης νέου ακουστικού σχεδιασμού αίθουσας ή ακουστικής διόρθωσης λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της γεωμετρικής ακουστικής, τη διάδοση και ανάλυση του ήχου σε κλειστούς χώρους, τις  ακουστικές παραμέτρους μέτρησης και αξιολόγησης. Εκπόνηση ενός σχεδιαστικού θέματος μικρής κλίμακας (θέατρο ή αίθουσα συναυλιών ή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) με αντίστοιχη προσαρμογή ψηφιακών μοντέλων σε περιβάλλον ψηφιακού σχεδιασμού και μέτρηση βασικών ακουστικών παραμέτρων.

info

Κωδικός: ΕΑ615

Εξάμηνο σπουδών: 6ο

Πιστωτικές μονάδες: 3

link

Ώρες / εβδομάδα: 3

Τύπος: Υποχρεωτικό ΜE

Φόρτος εργασίας / εξάμηνο: 75

Ενδεικτικό Portfolio φοιτητικών εργασιών μαθήματος

Αναζήτηση ανά κατηγορία ή επίθετο φοιτητή