ΕΑ706 – ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΘΕΜΑ

Το μάθημα Διάλεξη Ερευνητικό Θέμα είναι ατομική ερευνητική εργασία.
Η εργασία μπορεί να παίρνει είτε τη μορφή θεωρητικού δοκιμίου έκτασης τουλάχιστον 5000 λέξεων, είτε τη μορφή πορισμάτων διερεύνησης ενός ζητήματος σε μία από τις κατευθύνσεις του Τμήματος, είτε να αποτελεί συνδυασμό των δύο. Η ερευνητική αυτή εργασία μπορεί να στηρίζεται τόσο σε βιβλιογραφική, στατιστική, όσο και σε έρευνα πεδίου.
Η τελική της παρουσίαση και εξέταση παίρνει τη μορφή δημόσιας διάλεξης διάρκειας 15-20 λεπτών (συμπεριλαμβανομένου του χρόνου παρουσίασης συνοδευτικού υλικού).

Οδηγίες – Ενδεικτικά ερευνητικά θέματα: 2023-24

Αίτηση έναρξης Ερευνητικού θέματος

Πρακτικό Αξιολόγησης Διάλεξης / Ερευνητικού θέματος

info

Διδάσκων: Κάθε Διδάσκοντας

Κωδικός: ΕΑ706

Εξάμηνο σπουδών: 7ο

Πιστωτικές μονάδες: 4

link

Ώρες / εβδομάδα: 2

Τύπος: Υποχρεωτικό ΜE

Φόρτος εργασίας / εξάμηνο: 100

Ενδεικτικό Portfolio φοιτητικών εργασιών μαθήματος

Αναζήτηση ανά κατηγορία ή επίθετο φοιτητή