----- ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΘΕΣΕΙΣ ΕΣΠΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ -------   ------ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤ-ΑΡΧΙΤ & LOGO ANIMATION ------

Ερευνητικό έργο μελών ΔΕΠ

2018-2022 - Συγκεντρωτικό ερευνητικό έργο μελών ΔΕΠ (ως μέλη ΔΙΠΑΕ)

2

4

2

11

9

5

1

2

1

5

1

1

2

3

8

2

8

Μεταδιδακτορικά

Διδασκαλία σε Πανεπιστήμια

Ερευνητικά κέντρα

Δημοσιεύσεις σε Επιστ. περιοδικά με κριτές

Δημοσιεύσεις σε πρακτικά Συνεδρίων με κριτές

Δημοσιεύσεις σε Επιστ. περιοδικά χωρίς κριτές

Δημοσιεύσεις σε πρακτικά Συνεδρίων χωρίς κριτές

Δημοσιεύσεις σε συλλογικούς τόμους

Διοργάνωση συνεδρίων (συμμετοχή)

Ερευνητικές προτάσεις/προγράμματα (υποβολή)

Erasmus (οργάνωση/επίσκεψη/υποβολή)

Βιβλία

Ερευνητικά προγράμματα (συμμετοχή)

Κριτής επιστημ. περιοδικών

Διαλέξεις

Βραβεία/Υποτροφίες

Citations (ετεροαναφορές)

.

2

1

5

7

5

.

2

1

3

1

1

.

1

2

2

1

6

2

.

1

.

.

2

.

.

2

2

8

2

8

Ερευνητικό έργο ανά μέλος ΔΕΠ