----- ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΘΕΣΕΙΣ ΕΣΠΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ -------   ------ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤ-ΑΡΧΙΤ & LOGO ANIMATION ------

Στα “Ωρολόγια προγράμματα σπουδών ανά εξάμηνο” της ιστοσελίδας του Τμήματος έχει αναρτηθεί το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων του Τμήματος που θα ισχύει από τη Δευτέρα 6/3/2023