----- ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ MASTER ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ - 2023-24   ----------- ΔΙΑΝΟΜΗ-ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΔΟΞΟΣ ΕΕ 2022-23

Στα “Ωρολόγια προγράμματα σπουδών ανά εξάμηνο” της ιστοσελίδας του Τμήματος έχει αναρτηθεί το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων του Τμήματος που θα ισχύει από τη Δευτέρα 6/3/2023