Στα “Hours of Curriculum per semester” της ιστοσελίδας του Τμήματος έχει αναρτηθεί το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων του Τμήματος που θα ισχύει από τη Δευτέρα 6/3/2023