----- ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ MASTER ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ - 2023-24   ----------- ΔΙΑΝΟΜΗ-ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΔΟΞΟΣ ΕΕ 2022-23

Οι δηλώσεις μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023  θα ξεκινήσουν

Δευτέρα 13 Μαρτίου 2023 έως και 30 Απριλίου 2023

https://ia.ihu.gr/wp-content/uploads/2023/03/20230306-ΔΗΛΩΣΕΙΣ-ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ-ΕΑΡΙΝΟΥ-ΕΞΑΜΗΝΟΥ-2022-2023-1.pdf