----- ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΘΕΣΕΙΣ ΕΣΠΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ -------   ------ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤ-ΑΡΧΙΤ & LOGO ANIMATION ------

 

Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με τη διεξαγωγή  μαθημάτων, επικοινωνίας  των κ.κ. Π. Κερτεμελίδου, Σ. Κουζελέα, Σ. Κόκκινου και Ζ. Φράγκου με τους φοιτητές.

 

 

https://ia.ihu.gr/wp-content/uploads/2024/02/20240227-Μαθήματα-Μόνιμου-Ακαδημαϊκού-Προσωπικού.pdf