----- ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΘΕΣΕΙΣ ΕΣΠΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ -------   ------ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤ-ΑΡΧΙΤ & LOGO ANIMATION ------

Νέο προσωρινό Ωρολόγιο Πρόγραμμα

σε ισχύ από 29 Φεβρουαρίου 2024  (ΠΕΜΠΤΗ)

 

 

https://ia.ihu.gr/wp-content/uploads/2024/02/20240228-ΠΡΟΓΡ.-ΕΕ-2023-24E.pdf