----- ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΘΕΣΕΙΣ ΕΣΠΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ -------   ------ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤ-ΑΡΧΙΤ & LOGO ANIMATION ------

Το μάθημα ΕΑ 206 Δομική ΙΙ της κ. Χουρμουζιάδου στις 29/02/2024 δεν θα πραγματοποιηθεί, θα ενημερωθείτε για την αναπλήρωση του.

Το μάθημα ΕΑ 206 Δομική ΙΙ της κ. Χουρμουζιάδου στις 07/03/2024 θα πραγματοποιηθεί.

Ο Πρόεδρος

Σάκης  Πανταζόπουλος