Το χρονοδιάγραμμα είναι ΑΥΣΤΗΡΟ και θα τηρηθεί χωρίς απόκλιση ενώ αφορά σε φοιτητές των ΠΡΟΓΡΑΜΜΆΤΩΝ ΣΠΟΥΔΏΝ ΤΩΝ ΤΕΙ.

Οι αιτήσεις στην πλατφόρμα της πρακτικής θα ΑΝΟΊΞΟΥΝ ΣΤΙΣ 20-02-2023 ΈΩΣ ΚΑΙ 05-03-2023.

Τα προσωρινά αποτελέσματα μετά την επεξεργασία των αιτήσεων από τις ΤΡΙΜΕΛΉΣ ΕΠΙΤΡΟΠΈΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΆΤΩΝ ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΟΎΝ ΣΤΟ ΔΙΆΣΤΗΜΑ 05-03-2023 ΈΩΣ ΤΟ ΑΡΓΌΤΕΡΟ ΣΤΙΣ 12-03-2023.

Στις 13-03-2023 ΘΑ ΑΝΑΡΤΗΘΟΎΝ ΤΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΆ ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ για να υπάρχει το περιθώριο των 5 ημερών για ενστάσεις (17-03-2023).

ΑΠΌ 20-03-2023 ΈΩΣ 24-03-2023 θα πραγματοποιηθούν τα Πρακτικά των Συνελεύσεων των Τμημάτων.

Στις 24-03-2023 ΘΑ ΑΝΑΡΤΗΘΟΎΝ ΤΑ ΤΕΛΙΚΆ ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΑ ΠΕΡΆΣΟΥΝ ΑΠΌ ΕΛΚΕ ΣΤΙΣ 29-03-2023.

Η ΈΝΑΡΞΗ έχει ορισθεί για τις 01-04-2023 ΧΩΡΊΣ ΚΑΜΊΑ ΕΞΑΊΡΕΣΗ.

Αν κάποιος φοιτητής δεν μπορεί να αρχίσει την πρακτική του στις 01-04-2023 ΔΕΝ ΘΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ.

Το παραπάνω χρονοδιάγραμμα ΟΦΕΊΛΟΥΜΕ να το ακολουθήσουμε χωρίς παρέκκλιση για να μην μείνει εκτός πρακτικής κανένας φοιτητής.

Για τους ΦΟΙΤΗΤΈΣ ΤΟΥ ΔΙΠΑΕ ακολουθούμε το ΊΔΙΟ ΧΡΟΝΟΔΙΆΓΡΑΜΜΑ με την διαφορά ότι μπορούν να ξεκινήσουν την πρακτική τους ΟΠΟΤΕ ΘΕΛΟΥΝ ΑΠΌ ΤΙΣ 01-01-2023 ΚΑΙ ΜΕΤΆ ανάλογα και με τον οδηγό σπουδών και τις διαδικασίες που έχουν ορισθεί από τα τμήματα.

Αν χρειαστείτε επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στο 2321049373 (κ. Ιωαννίδου Λία) ή την υπεύθυνη Πρακτικής Ασκησης του Τμήματος ΕΑ (για το 2002-23) κ. Παρασκευή Κερτεμελίδου

ΙΩΑΝΝΊΔΟΥ ΛΊΑ
ΓΡΑΦΕΊΟ ΠΡΑΚΤΙΚΉΣ ΆΣΚΗΣΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΎΠΟΛΗ ΣΕΡΡΏΝ
[E] LIA@CM.IHU.GR
[W] PRAKTIKI.TEICM.GR [1]

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης υλοποιεί την Πράξη «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης  του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας» MIS 5030830 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος  Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», με Ενδιάμεσο Φορέα την Ειδική Υπηρεσία
Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση», το οποίο εντάσσεται στον αναπτυξιακό σχεδιασμό του ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.