----- ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΘΕΣΕΙΣ ΕΣΠΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ -------   ------ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤ-ΑΡΧΙΤ & LOGO ANIMATION ------

Authorized Professors under contract

Department of Interior Architecture - International Hellenic University

 • Architect Engineer

Email: kadrakou@ihu.gr

 • Visual Artist

Email: amykyrkou@gmail.com

 • Architect Engineer

Email: amykyrkou@gmail.com

 • Industrial Designer
 • Visual Artist

Email: kostastheodoros@gmail.com

 • Architect Engineer

Email: mertzianis@hotmail.com

 • Architect Engineer
 • Interior Architect

Email: xristpan@ihu.gr

 • Interior Architect
 • Visual Artist
 • Decorator

Email: padeleos@otenet.gr

 • Architect Engineer

Email: poliravas@yahoo.gr

 • Architect Engineer

Email: spentzamara@gmail.com

 • Mechanical Engineer

Email: paschalischaralampous@gmail.com

 • Architect Engineer

Email: k.chourmouziadou@windowslive.com

 • Architect Engineer

Email: natalia.a.archi@gmail.com

 • Architect Engineer

Email: vtsirika@live.com