------ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤ-ΑΡΧΙΤ & LOGO ANIMATION ------

Special Scientific Staff

Department of Interior Architecture - International Hellenic University

  • Visual Artist

Email: fragouzoi@gmail.com