ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΔΙΠΑΕ

Ελάτε να φτιάξουμε το λογότυπο της Σχολής Μηχανικών του ΔΙΠΑΕ
Η Σχολή Μηχανικών του ΔΙΠΑΕ καλεί όλα τα μέλη της (προσωπικό, φοιτητές, συνεργάτες)
να συνδράμουν με προτάσεις τους στη δημιουργία λογότυπου της Σχολής. Οι προτάσεις
πρέπει να είναι πρωτότυπες (όχι αντιγραφή ή τροποποίηση κάποιου υφιστάμενου
ελεύθερου προς χρήση ή μη λογότυπου, εικόνας ή σύνθεσης).

Στόχος είναι το λογότυπο να αντικατοπτρίζει το χαρακτήρα των Τμημάτων της Σχολής
(https://www.ihu.gr/sxoles/sxoli-michanikon) έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο
στον ιστότοπο όσο και σε όλα τα ηλεκτρονικά και έντυπα έγγραφα της Σχολής. Σε
περίπτωση που η πρόταση εμπεριέχει χαρακτήρες προτείνονται «ΣΜ» για ελληνικά ή/και
«ENG» για αγγλικά. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εργαστούν ατομικά ή σε ομάδες
(ενθαρρύνεται η συνδρομή εξωτερικών της Σχολής συνεργατών) και μπορούν να
υποβάλουν τις προτάσεις τους, σε μορφή αρχείου εικόνας (png, jpg, svg, pdf, bmp, κλπ.)
στον παρακάτω σύνδεσμο, αφού συμπληρώσουν τη σχετική φόρμα υποβολής.
Σύνδεσμος υποβολής πρότασης λογότυπου: https://forms.gle/oQANvJBuD7mZyJ9t9
Όλες οι προτάσεις θα εκτεθούν στον ιστότοπο της Σχολής και οι καλύτερες από αυτές θα
βραβευτούν με δωρο-επιταγές εκπαιδευτικών συγγραμμάτων *.
Ημερομηνία ολοκλήρωσης υποβολής προτάσεων: 15/12/2023
—-
Οι προτάσεις θα μελετηθούν από την Επιτροπή δημιουργίας λογότυπου που έχει ορίσει η Σχολή, με σκοπό να
επιλεχθεί αυτή που θα αποτελέσει, είτε αυτούσια είτε ως βάση εργασίας, το λογότυπο της Σχολής.
Σημειώνεται ότι με την υποβολή της πρότασης, τα πλήρη δικαιώματα χρήσης μεταφέρονται στη Σχολή, η
οποία σε συνεργασία με τον/ους δημιουργό/ούς μπορεί να τροποποιήσει το επιλεγμένο λογότυπο,
προκειμένου να καταλήξει στην τελική μορφή του.

Η Σχολή Μηχανικών δεσμεύεται να μνημονεύει τον/ους δημιουργό/ούς του λογότυπου στον ιστότοπό της,
στον/ους οποίο/ους παραμένουν τα πνευματικά δικαιώματα.

Η Επιτροπή δημιουργίας λογότυπου της Σχολής Μηχανικών
Βλαχονάσιου Ελένη, Λέκτορας του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών
Ιωσηφίδης Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμ. Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων της Σχολής Μηχανικών
Καριώτου Γλυκερία, Λέκτορας Εφαρμογών Τμ. Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής της Σχολής Μηχανικών
Κόκκινος Σπυρίδων, μέλος ΕΔΙΠ, Τμ. Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής της Σχολής Επιστημών Σχεδιασμού
Παπακώστας Δημήτριος, Καθηγητής, Τμ. Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων, Κοσμήτορας της Σχολής Μηχανικών
* Χορηγοί των βραβείων: Επιστημονικές Εκδόσεις Τζιόλα (www.tziola.gr) – Εκδόσεις Δίσιγμα (www.disigma.gr)