«Πρόσκληση σε κοινή συνεδρίαση του Εκλεκτορικού Σώματος και της Συνέλευσης του τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής για την μονιμοποίηση του κ. Κουζελέα Στυλιανού, μέλους Δ.Ε.Π. του μη αυτοδύναμου τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής (με έδρα τις Σέρρες) της Σχολής Επιστημών Σχεδιασμού  (με έδρα τις Σέρρες) του ΔΙΠΑΕ, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο  «Ψηφιοποίηση και αναπαράσταση αντικειμένων και χώρων» (κωδ. ΑΠΕΛΛΑ ΑΡΡ 32602).

 

 

https://ia.ihu.gr/wp-content/uploads/2024/02/20240214-Prosklisi-koini-Synedriasi-Eklektorikou-S.-Kouzelea-ΑΡΡ-32602-sp.pdf