ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: «Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Εκλεκτορικού Σώματος για τον ορισμό Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής, για την πλήρωση μίας θέσης μέλους Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες στη θεωρία του εσωτερικού χώρου και της αρχιτεκτονικής» (ΑΡΡ 36968), του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής της Σχολής Επιστημών Σχεδιασμού του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

 

https://ia.ihu.gr/wp-content/uploads/2024/03/20240321-Πρόσκληση-Συνεδρίαση-Εκλεκτορικού-ΑΡΡ-36968.pdf