ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:  ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΑ  Ι  (ΕΑ612)

 

Τη ΔΕΥΤΕΡΑ 20/05/2024 στις 10:00π.μ., στην αίθουσα Υ5 θα πραγματοποιηθεί αναπλήρωση μαθήματος στο οποίο θα γίνουν οι παρουσιάσεις της πρώτης άσκησης.

Η παρουσίαση είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ για όσες/όσους παρακολουθούν το μάθημα.

 

Η Διδάσκουσα,

Dr. Artemis Kyrkou